Connect with us

Biyokütle

Covid 19’un biyokütleye etkisi

Published

on

COVID-19 salgını, dünya çapında birçok alanda büyük etki göstermiştir. Virüsün hızla yayılmasını önlemek adına çeşitli önlemler uygulanmış ve bu önlemler birçok sektör ve ekonomi üzerinde etkili olmuştur.

Enerji sektörünün, küresel çapta ulaşım, ticaret ve ekonomik faaliyetleri oldukça yavaşlatan bu krizden etkilenmesiyle birlikte enerji talebi dünya genelinde %18-25 oranında azalmıştır.

%18 kısmi kısıtlamaların olduğu bölgede

%25 Tam kısıtlamaların olduğu bölgelerde

COVID-19 Salgınının Biyokütle Sektörü Üzerindeki Etkileri

Dünya Biyoenerji Derneği (WBA), COVID-19 salgınının çeşitli faktörler üzerindeki etkilerini analiz etmek için biyoenerji paydaşlarına yönelik bir anket düzenlemiş, anket katılımcılarının büyük bir bölümünü, ekipman üreticileri, işlenmiş biyokütle, enerji ve yakıt üreticilerinden oluşturmuştur. Yapılan anket sonuçları salgının biyokütle sektöründe iş, gelir, üretim, yatırım ve istihdam faktörleri üzerindeki etkilerini göstermektedir.

Üretim

Biyoenerji üreticilerinin yaklaşık %40’ı, salgının sektörü önemli-çok önemli ölçüde etkilediğini belirtmiştir. Sıvı biyoyakıt üreticileri için düşük yakıt fiyatları ve nakliye yakıtı talebindeki düşüş etkili olurken biyoenerji üretimi için ekipman üreticilerin karşılaştığı en büyük güçlük, ekipmanların kısıtlamalardan dolayı taşınmasındaki zorluklardan kaynaklanmıştır. Kısıtlamalar, insan kaynağı konusunda da birtakım zorluklara neden olmuş, sosyal mesafe kurallarının uygulanması nedeniyle biyogaz ünitelerindeki çalışma şartları değişmiştir. Yeni projelerin ertelenmesi de biyogaz ve biyoenerji üreticilerini etkilemiş olsa da uzun vadeli alım anlaşmalarına ve esnek tedarik zincirlerine sahip olan üreticiler, üretimde önemli değişimler yaşamamıştır.

İşletme

Genel olarak katılımcıların %52’si, pandeminin biyoenerji işletmeleri üzerinde önemli-çok önemli etkisi olduğunu belirtmiş, bu etkide özellikle düşük yakıt fiyatlarından kaynaklanan rekabet zorlukları önemli derecede etkili olmuştur. Ayrıca, bazı ülkelerde biyoenerji sektörü için desteklerin yeterli düzeyde olmaması sektörü olumsuz etkilemiştir.

Yatırım

Anket katılımcılarının %38’inden fazlası, özellikle karar vermede aksamalara neden olan belirsizlikten dolayı yeni yatırımların azaldığını belirtmiştir.

Gelir

Anket katılımcılarının %44’ü gelirlerinde büyük bir düşüş gerçekleştiğini ve sektörde böyle bir düşüş beklentisinin olduğunu belirtmiştir. Bazı katılımcılar, müşterilerinden gelen ödemelerin aksadığını ve bu durumun şirketlerin nakit akımını yönetmede zorluklara neden olabileceğini belirtmiştir.

İstihdam

COVID-19 salgınının, diğer faktörler ile karşılaştırıldığında istihdam üzerinde çok büyük bir etkisi olmamış, katılımcıların yalnız %6’sı sektörde işten çıkarma riskinin olduğunu belirtmiştir.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
GBEP

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler