Connect with us

Biyokütle

Rapor – Entegre enerji sistemine doğru: Biyoenerjinin sosyo-ekonomik ve çevresel etkisinin değerlendirilmesi

Biyoenerji, istihdam yaratma ve ekonomik büyüme ile 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşmanın temel zorluklarına yardımcı olabilecek çok yönlü ve esnek bir çözümdür. Enerji için ilave her bir biyokütle Mtep, GSYİH açısından 261 milyon Euro’luk bir etkiye ve ortalama olarak 5.181 Tam Zamanlı Eşdeğer (FTE) istihdam yaratılmasına yol açarken, fosillerin değiştirilmesi nedeniyle 2,4 MtCO2eq emisyonunu […]

Biyokütle için uygulanan temel destek mekanizmalarının gelişimi

Mevzuat ve yönetmelikler kapsamındaki destek mekanizmaları, tüm biyokütle uygulamaları için gerekli olmakla birlikte, biyokütlenin gelişimi için özel politikalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Biyoenerji için politika girişimleri, biyoenerji için uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunda etkili olabilmekte ve desteklerin uzun vadeli devamlılığı, biyoenerjinin başarılı gelişimi için önem taşımaktadır. Geliştirilen politikaların, biyoenerjinin gelişim aşamalarını dikkate alarak tutarlı teşvikler […]

YEKDEM güncellemeleri

Türkiye’de tarife garantisi, kullanılan teknolojiye göre farklılık göstermeksizin 133 $/MWh (117 €/MWh) seviyesinde uygulanmaktaydı. Her ne kadar yeni destek mekanizması yürürlüğe girmiş olsa da, 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi […]

Biyokütle atık tedariği

Günümüzde biyokütle kaynağına erişimde birtakım engeller bulunmaktadır, gelişmiş ülkeler bu sorunlara çok daha kalıcı ve etkili çözümleri hayata geçirmiştir. Erişim engelleri azaldıkça biyokütlenin tam potansiyeline yaklaşması sağlanabilir. Ürün yetiştirme riskleri biyokütle ve biyoenerji sektörünün temeli olarak görülebilir; tahıl mahsullerinin varlığı özellikle biyoyakıt üretimi ve orman ile odun endüstrisi atıkları ise elektrik ve ısı gibi nihai […]

Biyorafineri

Biyorafineriler çeşitli kimyasal ve fiziksel dönüşüm süreçleri ile biyokimyasallar (yağlama yağları, yüzey tutucular, ara kimyasallar, aktif karbon gibi), biyomalzemeler (kağıt ve ambalajlar, çeşitli lifler, kompozit malzemeler, yapı malzemeleri, polimerler, yapıştırıcılar, çözücü ve temizleyiciler, boya ve kaplamalar, mürekkepler) ve biyoyakıtlar gibi farklı endüstriyel ürünler elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Hammadde çeşitliliğinin sağlanması ve gıda dışı kaynaklar kullanılarak […]

Biyokütle yeni potansiyel gelir modelleri

Biyokütle ve biyoenerji sektöründe temel gelir santrallerde elektrik üretimi ile elde edilmektedir. Enerji sektörü üzerinden gelir sağlamak konvansiyonel bir yaklaşımdır ancak tek gelir kaynağı olarak görmek doğru değildir. Elektrik fiyatları ve üretimi için teşvikler değişkendir ve belirli lisans süreleri için geçerlidir. Sabit fiyattan alım garantisinin sonuna yaklaşan santrallerin ek ve yeni gelir modelleri oluşturması kaçınılmazdır. […]

Biyokütlenin geleceği

Biyokütle ve biyoenerji geçtiğimiz yıllarda önemli gelişmeler göstermiş olsa da küresel gelişimi zorlaştıran çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu engeller, düzenlemelerin yetersizliği ve farkındalık eksikliği gibi kültürel nedenleri de kapsamaktadır. Gelişmiş toplumlar enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sorgulamakta ve alternatif oluşturabilecek enerji seçenekleri talep etmektedir. Biyokütle, bu taleplere bir çözüm sunabilse de biyokütleye karşı bireysel ve toplumsal farkındalığın eksik […]

Türkiye’de biyokütle hammadde tedariği ve lojistiği

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların devamlılığını sağlamak amacıyla teknik ve ekonomik gerekliliklerine göre idare etmek ve işletmek, aslı ve tali orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek ile görevlidir. Türkiye’de yıllara göre işlenmemiş […]

Avrupa ülkelerindeki uygulamalar

Bir atık depolama sahasında atıkların bertarafı için kamu yetkilileri (genellikle ulusal ancak bazen bölgesel) tarafından alınan, genellikle çevre amacı göz önünde bulundurularak ve gelirin vergiden sorumlu kuruluşa tahakkuk ettiği vergilerdir. Kısaca, kamu otoritesi tarafından tahsil edilen bertaraf vergisi olarak isimlendirilebilir. 19 AB üye devleti halihazırda, yasal depolama alanlarına gönderilen tehlikeli olmayan belediye atıklarının bertarafı için […]

Arel Enerji

2011 yılında Ankara’da kurulan Arel Enerji, biyokütle sektöründe 9 lisanslı üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanları Çöp gazından elektrik üretimi kentsel atık Lisanslı üretim tesisleri Afyonkarahisar biyokütle enerji santrali (3,81 MW)* En büyük santrali Kaynak: Halka Açık Veriler (Şubat 2021 itibarıyla) PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Biyokütle ve biyoenerji sektörlerinde temel paydaşlar

Biyokütle sektöründeki temel etmenlerin başında düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile temel mevzuat ve yönetmelikler gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; çevre, kamu hizmetleri ve şehir planlamasından sorumlu bakanlıktır. Çevre Kanunu Kanunun amacı, çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu kanun çerçevesinde, koruma ilkeleri ile paralel olarak arazilerin doğru kullanımını sağlamak, […]

Eren Holding

1997 yılında kurulan Eren Holding, 2014 yılında Modern Biyokütle Enerjisi Santrali’nin devreye girmesi ile birlikte biyokütle sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır.   Faaliyet alanları Ormansal atık Evsel atık Linsanslı üretim tesisleri En büyük santrali Tekirdağ Orman Kaynaklı Yan Ürünlerden Enerji Üretim Tesisi (28 MW)* Kaynak: Halka Açık Veriler (Şubat 2021 itibarıyla) PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji […]

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement