Connect with us

Biyokütle

ESG nedir?

Published

on

Şirketler yatırımlarının sürdürülebilirliğini ve toplumsal etkisini ölçmek için bazı kriterler koyarlar. Bu kriterler, şirketlerin gelecekteki finansal performansının daha iyi belirlenmesine yardımcı olur

Environmental
(Çevresel)

 • Karbon Emisyonları
 • Enerji Verimliliği (Yenilenebilir kaynakların kullanımı)
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Doğal Kaynakların Tükenmesi
 • Hava Kalitesi ve Sera Gazı Emisyonu
 • Toprak Kalitesi ve Verimliliği
 • Ormansızlaşma
 • Su Kalitesi ve Tüketimi
 • Biyoçeşitlilik
 • Temiz Teknoloji Yatırımları
 • Atık ve Doğaya Zararlı Madde (çevre kirliliği)

Social
(Sosyal)

  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
  • İnsan Hakları
  • Veri Güvenliği ve Gizliliği
  • Sağlık Hizmetlerine Erişim • Ücret Eşitliği
  • Çalışan Eğitimleri ve Gelişimi
  • Çalışan Hakları (ücretlendirme ve yan haklar)
  • Çocuk İşçi
  • Yerel Topluluk İlişkileri
  • Etik ve İş Ahlakı
  • Dijitalizasyon

Governace
(Yönetişim)

 • Yönetim Kurulu Yapısı (kadın oranı, etnik çeşitlilik, yaş grubu farklılıkları
 • Yönetici Sorumlulukları
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • İklim Konularında Yönetim Kurulu Gözlemi
  • İş Davranış Kuralları
  • Rekabete Uygun Davranış
  • Yolsuzlukla Mücadele (rüşvet, lobicilik)
  • Vergi Şeffaflığı
  • Şirketin amacının belirlemesi (önceliklere ve stratejiye uygun kapsam), paydaşların ihtiyaçlarının dengelemesi, başarının nasıl ölçülüp aktarılacağına karar verilmesi
  • Amaca yönelik, anlamlı ve ölçülebilir bilgilerin raporlaması (hesaplama metodolojileri ve süreçleri açıklayarak marka hakkında tutarlı, eksiksiz, doğru tanımlanmış, hesap verebilirliği destekleyecek veriler ile)
  • Yeni değer ölçüleriyle ortak bir anlayış oluşturulması ve benimsenmesinin teşvik edilmesi (bağımsız güvence)

2030 küresel talep öngörüsü

%50 daha fazla enerji

%40 daha fazla su

%35 daha fazla gıda

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
GBEP

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler