Connect with us

Biyokütle

Biyokütlenin geleceği

Published

on

Biyokütle ve biyoenerji geçtiğimiz yıllarda önemli gelişmeler göstermiş olsa da küresel gelişimi zorlaştıran çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu engeller, düzenlemelerin yetersizliği ve farkındalık eksikliği gibi kültürel nedenleri de kapsamaktadır. Gelişmiş toplumlar enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sorgulamakta ve alternatif oluşturabilecek enerji seçenekleri talep etmektedir. Biyokütle, bu taleplere bir çözüm sunabilse de biyokütleye karşı bireysel ve toplumsal farkındalığın eksik olması, biyokütlenin etkin ve verimli kullanımını engellemektedir. Karşılaşılan engellere dikkat çekilmesi, küresel anlamda başarılı bir enerji geçişi için temel oluşturmaktadır.

Biyokütlenin “daha iyi” kullanımının gereklilikleri zamanla değişkenlik göstermekle birlikte, önemli derecede Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır.

Kısa vadeli kilometre taşları

  • Biyokütle ticareti için sürdürülebilirlik standartlarının, kriter ve göstergelerinin uyumlaştırılması
  • Gelişmiş tarım uygulamalarına geçişlerin desteklenmesi
  • Atıkların kademeli kullanımını sağlamak için atık çıkarma, toplama ve lojistik faaliyetlerinin sistemli hale getirilmesi
  • Tarım, enerji ve ormancılığın entegre edilmesi için arazi kullanım politikalarının iyileştirilmesi

Mevcut düzenleyici araçlar ile ulaşılabilecek kısa vadeli hedefler, enerji üretimi için daha iyi bir biyokütle tedarikinin temelini oluşturabilmektedir.

Orta vadeli kilometre taşları

  • Yeni nesil biyoyakıt teknolojilerinin ve biyorafinerinin tanıtılması ve ticarileştirilmesi
  • Biyoenerji tesislerinde karbon yakalama ve depolamanın (CCS) geliştirilmesi ile birlikte CO2 seviyelerinin düşürülmesi
  • Biyoelektrik kullanabilecek elektrikli araçların geliştirilmesi Orta vadeli hedefler, uluslararası iş birliği ve önemli derecede Ar-Ge çalışmaları gerektiren faaliyetlere dayanmaktadır.

Uzun vadeli kilometre taşları

  • Algler ve diğer enerji tarımı mahsullerinin kullanıldığı ve özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli olan üretim sistemlerinin geliştirilmesi için ArGe faaliyetlerinin genişletilmesi
  • Özellikle tarım/gıda üretimi, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliğinin azaltılması ve iyileştirilmiş enerji güvenliği ile ilgili uluslararası politikaların entegrasyonunun sağlanması Uzun vadeli hedeflere ulaşmak, yakın etkileşim ve iş birliğinin yanı sıra, ilgili paydaşların katılımını sağlayan kapsayıcı stratejileri gerektirmektedir.

Kaynak:
IEA
PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler