Connect with us

Biyokütle

Biyoenerji üretiminin üç boyutu

Published

on

hava-kirliliği

Çevresel yönleri

İklim değişikliğinin azaltılması, biyoenerji politika ve stratejilerinin önemli bir parçası ve ana hedeflerinden biridir. Sürdürülebilir biyoenerji üretiminin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenleyici standartlar gereklidir. Bu çerçevede, özellikle aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:

  • hava kalitesi ve sera gazı emisyonu
  • biyolojik çeşitlilik ve toprak kalitesi
  • su kalitesi, su kullanımı ve verimlilik

Sosyal yönleri

Biyoenerji üretiminin artması, ekonomik faydalara ek olarak, istihdam yaratma, enerjiye erişimin iyileştirilmesi ve kırsal kalkınma gibi birçok sosyal ve toplumsal faydalar sağlayabilmektedir. Sürdürülebilirliğin sosyal yönleri içerisinde özellikle aşağıda belirtilen konular önem taşımaktadır.

  • eğitim, öğretim ve kapasite geliştirme
  • istihdam
  • gıda tedariği ve erişimi
  • sağlık ve güvenlik sağlamaktadır.

Sürdürülebilirliğin ekonomik yönleri

Biyokütle üretiminin genişletilmesi önemli ekonomik etkiler sağlamakla birlikte biyoenerjiyi destekleyen sektörlerin artması, yeni gelir kaynakları yaratabilmektedir. Biyokütlenin küresel ticareti gibi makroekonomik bağlantılar da ekonomik büyümeyi canlandırmakta ve biyoenerji sektöründeki üretimden çok daha büyük kazançlar sağlamaktadır.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
GBEP

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler