Connect with us

Biyokütle

Türkiye’de biyokütle hammadde tedariği ve lojistiği

Published

on

Orman Genel Müdürlüğü, ormanların devamlılığını sağlamak amacıyla teknik ve ekonomik gerekliliklerine göre idare etmek ve işletmek, aslı ve tali orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek ile görevlidir.

Türkiye’de yıllara göre işlenmemiş endüstriyel odun üretimi

Türkiye’de hammaddelerin takip edilmesinde zorluklar mevcuttur ancak gerekli destek ve tebliğler ile standartlaştırılmaları mümkündür. Yakıta erişim konusunda yapılacak bir fizibilite çalışması biyokütle santralinin kuruluşu aşamasında önemlidir. Uygun durumlarda işletmelerin işlem sonrası artıkları veya çiftçilerin, üreticilerin hasat sonrası ve hayvan atıkları takip edilebilir ve biyokütle santrallerine pazarlanabilirliği belirli mevzuatlar ile çerçevelenebilirse biyokütle ve biyoenerji sektörü bu durumda oldukça avantaj sağlayabilir. Biyokütle hammadde tedariği Türkiye’de yeni bir iş kolu haline gelmektedir, bunun yasal mevzuatlar ile pekişmesi önemli bir gelişme olacaktır.

Kaynak:

PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler