Connect with us

Biyokütle

Biyokütle tedarik zinciri süreci

Published

on

Biyoenerjinin tam potansiyeline ulaşabilmek için biyokütle tedarik zinciri büyük önem taşımaktadır. Uygulanan teknolojiler hammadde çeşitliliği, çevrim yöntemleri, nihai ürünler ve çeşitli sektör kullanımları gibi konularda önemli esneklikler sunmaktadır. Hasat ve toplama, ön işlemler, üretim, geliştirme, depolama ve nakliye dahil olmak üzere tüm bileşenlerin verimli çalışması, istikrarlı bir tedarik zincirinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi için önem göstermektedir.

Biyokütle tedarik zincirlerindeki ilk adım, hammaddenin hasat edilmesi ve toplanmasıdır. Ormansal atıkların kullanımında, hammaddeden yüksek enerji elde etmek için, yabancı maddelerin dışarıda tutulması önem taşımakla birlikte tedarik zincirindeki diğer engelleri önleyebilmektedir. Tarımsal biyokütlelerde ise hasat genellikle rahat erişilebilen alanlarda yapılmakta ancak bu hammaddeler önemli ölçüde tarım sektörünün mevsimsel değişimlerine bağlılık göstermektedir.

Biyokütlenin hasat edilip toplanmasından sonra, yüksek standartta yakıt ve enerji sağlamak amacıyla ön işlem uygulanmaktadır. Bu tür işlemler, taşıma ve depolamayı kolaylaştırmakla birlikte, daha uygun biyokütle özellikleri sağlamaktadır. Hammadde miktarlarına ve nakliye maliyetine bağlı olarak karayolu, demiryolu ve denizyolu dahil olmak üzere çeşitli taşıma türleri kullanılmaktadır.

Biyoenerji üretimi veya atıkların bertarafı, hammaddeleri çeşitli çevrim yöntemleriyle enerji çıktılarına dönüştürmekle birlikte en önemli değer yaratma süreci olarak kabul edilmektedir.

Değer zincirinin son adımı, biyoenerji ve yan ürünlerinin dağıtımı ve satışıdır. Biyoenerji üretiminden değer yaratılmaktadır; üretilen enerji ise ulaşım, tarım, enerji ve sanayi gibi birçok farklı sektörde kullanılabilmektedir.

Kaynak:
WBA
PwC Türkiye/Biyoenerji-Biyokütle Sektörlerine Genel Bakış

 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler