Connect with us

Biyokütle

Sürdürülebilirlik ve Biyokütle

Published

on

Enerji üretimi için biyokütle kullanımının hızla artması, biyokütle zincirlerinin potansiyel olumsuz çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin dikkat çekmesini sağlamış ve biyoenerji politikalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Biyokütlenin biyoenerji üretimi ve kullanımının, kırsal bölgelerin kalkınması, farklı gelir kaynaklarının yaratılması, fosil yakıt kullanımının azalmasıyla ithalata bağımlılığının azaltılması ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesi gibi çeşitli olumlu etkileri bulunmaktadır.

Biyoenerji, hammadde kaynakları, çevrim yöntemleri ve enerji çıktıları gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır ve dolayısıyla çevresel, sosyal ve ekonomik faydaları birçok farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, biyokütle kullanımında biyokütle zincirinin her bir parçasının sürdürülebilirliğinin dikkate alınması gerekmektedir. Uygun olmayan politika ve uygulamaların benimsenmesi durumunda, biyokütle kullanımının neden olabileceği olumsuzlukları da bulunmaktadır. Biyokütle kullanımı ve biyoenerji üretiminin neden olabileceği faydaların ve risklerin niteliği aşağıda belirtilen bazı faktörlere bağlıdır:

Bölgenin ve insan grubunun çevresel, sosyal ve ekonomik özellikleri
Üretim ölçeği ve mülkiyeti
Biyokütle türleri, hammaddeleri ve çevrim teknolojileri
Biyokütle taşımacılığının lojistiği
Uygulanan tarım ve ormancılık yönetimi yaklaşımları ve uygulamaları
Tedarik zinciri boyunca uygulanan iş modeli

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
GBEP

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler