Connect with us

Biyokütle

Biyokütle santral kuruluş aşamaları

Published

on

Başvuru öncesi aşamalar

Öncelikle, kurulacak olan santraller için uygun niteliklere sahip (tarımsal değeri bulunmayan, yeraltı zenginlikleri potansiyeli olmayan, askeri ya da farklı kullanım amacı olan bölgelere yeterli mesafede, elektrik iletim ve dağıtım ağlarına yakın) ve ilgili yenilenebilir enerji kaynağı açısından makul yeterliliğe sahip arazi bulunulur. Yatırım lokasyonunun belirlenmesinden sonra yenilenebilir güç potansiyelinden emin olmak için ölçüm şarttır. Mevcut lisanslama prosedürü, başvuru sahiplerinin başvuru tarihinden en az bir yıl öncesine ait sayaç verisine sahip olmalarını gerekir.

Başvuru süreci

İhaleye katılabilmek için belirtilen tarihe kadar yatırımcı EPDK’ya ön lisans başvurusu için gerekli belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. İhale esnasında aynı şebeke bağlantısı / bölgeler için EPDK’ya başvuran birden fazla yatırımcı bulunması halinde yarışma düzenlenir. Yarışmanın usulü, bir önceki sayfada belirtildiği, 2011 ve 2017 yılları arasındaki ihalelerde ve YEKA ihalelerinde farklı şekillerde gerçekleşmiştir.

Ön Lisans süreci

Yarışmayı kazanan yatırımcıların ön lisansa hak kazandıktan sonra lisans alımına kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Bu dönem boyunca yatırımcılar, ÇED raporu hazırlanması gibi birtakım yükümlülüklerini yerine getirerek yatırımlarının lisans almaya yeterli olduğuna dair gerekli dokümantasyonu oluşturmak ve EPDK’ya iletmekle yükümlüdür. Bu süreç, öngörülen kapasiteye bağlı olarak, 24 ila 36 ay arasında değişiklik gösterebilmektedir. 2017 yılında, ön lisans sürecindeki şirketlerin hisselerinin satışına dair getirilen bir sınırlama ile, lisansı bulunmayan şirketlerin satışının önüne geçilmiştir.

İnşaat süreci

Lisans alındıktan sonra başlayan bu süreç aynı zamanda hem inşaat hem de yatırım finansman faaliyetlerinin gerçekleştirildiği süreçtir. Bu süreç, öngörülen kapasiteye bağlı olarak, 24 ila 36 ay arasında değişiklik gösterebilmektedir. Santralin şebekeye bağlanması süreci ile inşaat süreci tamamlanmaktadır. Santralin şebekeden uzakta olması ve bağlantı için gerekli harcamalarının şebekenin genişlemesine katkıda bulunması durumunda bu tarz harcamalara yatırımcı katlanmaktadır. Sonrasında yatırımcıların yaptıkları harcamalar şebeke işletmecisi tarafından karşılanmaktadır.

Faaliyet süreci

İnşaat sürecinin tamamlanmasından sonra, santral, anlaşılan garanti satın alım anlaşmasındaki fiyata ve süreye göre elektrik üretip satmaya başlar.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
EPDK
ETKB

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler