Connect with us

Biyokütle

Biyokütle teknolojilerinde yenilikler ve trendler

Published

on

Tedarik zincirinin ilk halkası olan biyokütle kaynağının üretimi konusundaki sorunlar, yönetmelik ve uygun planlamalar ile azaltılabilmekte, geliştirilen yeni uygulamalar ile birlikte bu sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Enerji bitkisi yetiştiriciliği Özellikle biyokütlenin modern kullanımı ile birlikte biyokütle yetiştiriciliği geliştirilmektedir. Biyokütle hammaddesi elde etmek için geliştirilen biyokütle yetiştiriciliğinde enerji ormanları ve enerji tarımı öne çıkmaktadır. Enerji açısından zengin bileşenleri içeren enerji bitkileri arasında; şeker kamışı, okaliptüs ağaçları, kara kavak gibi bitkilerin yanı sıra, farklı iklim bölgelerinde yetiştirilen saz kanarya otu, saz çimi, kenger otu gibi bitkiler yer almaktadır. Diğer taraftan, suda yetiştirilen biyokütle (yosun ve algler gibi) ve gıda dışı yağ tohum türleri (Jatropha) gibi ek biyokütle hammadde seçenekleri bulunmaktadır.

Hayvansal atıkların depolanması ve satışı

Hayvansal atıklar ve arıtma çamuru gibi kaynakların anaerobik çürütme işlemi sonucunda organik gübre ortaya
çıkmaktadır. İşlem sonrası oluşan artıklar kurutularak organik gübre haline getirilmekte ve sonrasında  paketlenerek taşınmaya uygun hazır olmaktadır. Organik gübrenin kullanımı tarım ve saksı yetiştiriciliği gibi çeşitli alanlarda olmakla birlikte katma değeri oldukça yüksektir. Organik gübre kullanımının; maliyetinin az olması, toprak yapısı ve dokusunu iyileştirmesi, toprağın su tutma kabiliyetini artırması, sağlıklı kök gelişimini sağlaması gibi çeşitli avantajları bulunmaktadır. Piyasa fiyatı 300 USD’nin üzerinde olan organik gübrenin içeriği işlem süreçleri ile geliştirilip zenginleştirilmekte ve böylece piyasa fiyatı da yükselmektedir.

Atıkların toplanması

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, evsel atıkların toplanması ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Her bir
ilçe atık toplama sistemlerini kurup belirlenen noktalara yerleştirilen konteynırlardan atıkları almakta ve sıkıştırmalı
çöp araçları ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait Katı Atık Aktarma İstasyonu’na taşımaktadır. Kaynağında toplanan ve aktarma istasyonlarına getirilen atıklar sonrasında geri kazanım ve bertaraf tesislerine taşınmaktadır. Atık toplama
faaliyetlerinin daha sistemli hale getirilmesi amacıyla ve evsel atıklar dışındaki atıkların da yönetiminin sağlanması
için pilot toplama bölgeleri oluşturulmaktadır. İstanbul’da Pendik Belediyesi’nde Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi olması nedeniyle, ilçe genelinde evsel atıklar, ambalaj atıkları, tehlikesiz atıklar ve evsel kaynaklı tehlikeli atık yönetimi yapılabilmektedir. Bu uygulamanın diğer belediyelerde degeliştirilmeye devam etmektedir.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler