Connect with us

Biyokütle

Türkiye’de biyokütle gelişimi

Published

on

2020 yılında Türkiye’de bulunan biyokütle üretim tesislerinin toplam lisanslı kurulu gücü 2019 yılına göre %27,7 artarak 1.485 MW seviyesine, toplam biyokütle ve atık ısı üretim tesislerinin sayısı ise 358’e ulaşmıştır. Türkiye’de toplam biyokütle kurulu gücü 2015-2020 yılları arasında yıllık ortalama %33,9 büyümüştür.

2020 yılında biyokütle tesislerinin kurulu gücü, toplam enerji kaynakları kurulu gücünün %1,5’ini oluşturmakla birlikte, yenilenebilir enerji kaynakları kurulu güçleri içerisinde %3 oranında paya sahip olmuştur.

2019 yılı toplam kurulu güç dağılımı incelendiğinde, en büyük kısmı %54 oranındaki payı ile biyogaz oluşturmaktadır. Biyogazı sırasıyla katı biyoyakıt, kentsel atıklar ve sıvı biyoyakıt takip etmektedir.

Son yıllarda biyokütle kaynaklı elektrik üretimi önemli bir artış göstermiştir.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
TEİAŞ,
IRENA

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler