Connect with us

Biyokütle

Biyokütle sektöründeki riskler

Published

on

Biyokütle kaynakları konusundaki riskler; rekabet, düzenlemeler ve yatırımcı güveni konularını içeren piyasa riskleridir. Biyoenerji alanında bilinçlenmek için tedbirli olmamız gerekiyor. İşte piyasa riskleri..

Rekabet

Biyoenerji, tüm pazar segmentlerinde alternatif kaynakların neden olduğu rekabet içerisinde yer almaktadır. Biyoenerji, çoğu alternatif yenilenebilir kaynaktan genel olarak daha uygun maliyetli olsa da çeşitli destekler olmadığı sürece fosil yakıtlarla rekabet gücü yüksek değildir. Biyoenerjinin rekabet gücü büyük ölçekte biyokütlenin maliyetine bağlı olmakla birlikte; altyapı, alternatiflerin maliyeti ve düzenleyici konular (örneğin şebeke erişebilirliği) gibi birçok faktör de biyoenerjinin rekabet gücünü etkilemektedir.

Biyoenerji sektöründeki rekabet

Biyoenerji sektöründe kullanılabilen biyokütle türleri bölgesel mevcudiyet ve teslim edilen nihai ürün açısından nispeten benzer olan ticari teknolojiler arasında henüz rekabet bulunmamaktadır. Ancak, yeni teknolojilerin gelişmesi, özellikle bitki yetiştiriciliği ile geliştirilen hammaddelerden enerji üretimi, bu durumu değiştirebilir.

Kanun ve düzenlemeler

İstikrarlı ve destekleyici bir politika ortamı biyokütlenin farklı uygulamalarda geliştirilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, planlama, düzenleme ve emisyon standartları gibi düzenleyici konularda netlik ve öngörüye ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatırımcı güveni

Hammadde mevcudiyeti ve fiyatı gibi çeşitli riskler yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Hammadde maliyetleri, biyoenerji üretim maliyetlerinin büyük bir bölümü oluşturduğu için, biyokütle projelerinin belirsizliklerinin ortadan kaldırılması için, uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin sağlanması fayda sağlayabilmektedir. Hammadde değişkenliği ve bunların çevrim yöntemleri üzerindeki etkisi yatırımcıların güvenini etkilemektedir. Öte yandan, hammadde ve teknoloji seçeneklerinin çeşitliliği yatırım kararlarına karmaşa katmaktadır. Biyokütlenin gıda ve ormancılık gibi diğer sektörlerle etkileşimi ve bunları etkileyen politikalar da bir risk kaynağı olmakla birlikte biyoenerji sektörünün gelecekteki gelişimine daha fazla belirsizlik getirmektedir.

Kaynak:
IEA
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler