Connect with us

Biyokütle

ITC Türkiye

Published

on

Biyokütle kaynağına erişim konusunda kaçınılmaz engeller olmasına karşın bu engellerin kaldırılması veya azaltılması, biyokütlenin tam potansiyelini elde etmek için önem taşımaktadır.

 Faaliyet alanları

 Kentsel Atık

 Tıbbi Atık

 Endüstriyel Atık

 Ambalaj Atıkları

 

 

Ankara Sincan Biyokütle Enerji Santrali (55 MW)* En Büyük Santrali

Hizmetler

Belediye atıkları depolama alanı rehabilitasyonu ve bertarafı

• Endüstriyel atık bertarafı

• Ambalaj atıkları

• Tıbbı atık bertarafı

• Atık ısının değerlendirilmesi

Atık geri kazanımı, geri dönüşümü, toplama, bertarafı ve ıslahı konuları “ITC Entegre Katı Atık Yönetim Sistemleri” grup şirketleri tarafından yürütülmektedir. Karışık evsel atıkların toplanması ve ayrı toplanan kısımların geri kazanımı, endüstriyel ve tehlikeli atıkların uygun koşullarda depolanması veya nihai bertarafının sağlanması, tıbbi atıkların toplanarak nihai bertarafı gibi çeşitli atık tipleri için geniş bir atık değerlendirme sistemi kuruludur. Sistemler kapsamında evsel atıkların depolandığı vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu, düzenli depolama alanlarının projelendirilmesi ve işletilmesi, biyometanizasyon, gazlaştırma-yakma ile enerji üretimi, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretimi, ambalaj atıklarının ayrıştırılması, tehlikeli ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi gibi ıslah ve geri kazanım odaklı faaliyetler yürütülmektedir. Atık yönetimi çerçevesinde depolanacak atık miktarını en aza indirerek depolama alanlarının ömrünü uzatmak amaçlı AR-GE çalışmaları yürütülmekte ve yenilikçi teknolojiler geliştirilmektedir.

Kantar

Gelen araçlar dolu olarak kantara alınır. Laboratuvar tarafından yapılan doğrulama analizi sonucunda atık uygunsa kabulü yapılır, değilse firmaya iade edilir.

Bunker

Bunkerde yakmaya uygun atıkların kalorisine, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre menü hazırlanır.

Gazlaştırma

Döner fırında 800°C’de oksijensiz ortamda gazlaştırma gerçekleştirilir, kalan kısım kül olarak dışarı alınır. İkinci yanma odasında 1100°C’de 2-3 saniye geçiş süresiyle tehlikeli ve kimyasal bileşen içerikleri parçalanarak bertaraf edilir.

Baca

Oluşan gazlar üç aşamalı baca gazı filtrasyon sisteminden geçirilerek sınır değerlerin altına düşürülmektedir. Şebeke Atık ısı eşanjör yardımıyla gaz türbinine aktarılarak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilir. G

Kaynak:

Halka Açık Veriler (Şubat 2021 itibarıyla)

PwC Türkiye/Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Continue Reading
Advertisement

Trendler