Connect with us

Biyokütle

Biyokütle ve biyoenerji teknolojileri

Published

on

Temel çevrim yöntemleri/ işlemleri

Ham biyokütleyi tüketilebilir biyoenerji ürünlerine ve hizmetlerine dönüştürmek için bir veya daha fazla dönüştürme adımı gerekir. Bir biyoenerji zinciri (yolu), biyokütle hammaddesinin nihai bir enerji ürününe dönüştürüldüğü bir dizi dönüştürme adımından oluşur. Isı üretimi için orman odununun doğrudan yakılması benzeri basit yollar olabileceği gibi, içten yanmalı motorda kullanılabilen sıvı yakıtların üretimi için gereken ön işlem, iyileştirme ve dönüştürme aşamalarının birbirini takibiyle oluşan daha kompleks yollar da mevcuttur.

Tercih edilen biyoenerji yolu, teknoloji imkanı, hammadde türü, erişilebilir hacimlerin ve gereken enerji hizmeti gibi birçok faktöre bağlıdır. Dönüşüm yolları üç temel başlık altında sınıflandırılabilir: termokimyasal dönüşüm, biyokimyasal dönüşüm ve fiziksel dönüşüm. Biyokütleler doğrudan çevrim yöntemlerine katılmadan önce birtakım iyileştirme süreçlerine girebilmektedir. Biyokütle yükseltme, yoğunlaştırma proseslerinden herhangi birini içermektedir (peletleme, piroliz, torefikasyon gibi).

Kaynak:
IEA
PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler