Connect with us

Biyokütle

Biyokütle kullanım süreci

Published

on

Biyokütle kullanımı, klasik (geleneksel) ve modern yöntemler olarak iki kategoride incelenmektedir.

Biyokütlenin geleneksel kullanımı

Biyokütlenin geleneksel kullanımı, genellikle yerel olarak toplanan odun, odun kömürü, tarımsal atıklar ve hayvansal atıkların temel çevrim yöntemleriyle üretilmesidir. Genel olarak verimi daha düşük olan geleneksel kullanımının çıktıları daha çok ısıtma ve pişirme amaçlı kullanılmaktadır. Geleneksel biyokütle kullanımının azaltılması, özellikle birçok ülkede artan nüfus eğilimleri dikkate alındığında, önemli bir zorluk olmaya devam etmektedir. Biyokütle kaynaklarının daha sürdürülebilir ve verimli kullanılması için biyokütlenin modern kullanımı konusunda teşvikler önem taşımaktadır.

Biyokütlenin modern kullanımı

Biyokütlenin modern kullanımında hammadde elde etmek için bitki yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. Biyokütlenin modern kullanımı, üretilen biyokütlenin doğrudan yakılması ile elektrik ve/veya ısı üretimi için yüksek enerji yoğunluğuna sahip, önceden işlenmiş katı biyokütlelerinin dolaylı kullanımını kapsamaktadır. Modern biyoenerji kullanımı, yatırım destekleri, düşük faizli krediler ve vergi teşvikleri gibi çeşitli politikaların olduğu Avrupa’da oldukça gelişmiştir. Bununla birlikte, modern biyoenerji kullanımının dünya genelinde artması için, biyoenerji teknolojilerine destek ve teşviklerin her ülkede artması gerekmektedir.

Modern biyokütlenin en büyük kullanım alanı ısı olmakla birlikte, modern biyokütle, ısı için yenilenebilir enerji kullanımının %70’ini oluşturmaktadır. Isı kullanımının en büyük kısmını %63 oranındaki payı ile sanayi oluştururken onu sırasıyla %34 ile inşaat/bina ve %3’lük oran ile tarım takip etmektedir. Yakıt türüne göre enerji talebi incelendiğinde,
biyokütlenin 2019 yılı toplam enerji talebinin %10,4’ünü oluşturduğu görülmektedir.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler