Connect with us

Nedir?

Biyogaz nedir?

Published

on

Biyogaz, organik atıkların anaerobik (oksijensiz) ortamda belli sıcaklık altında fermentasyona uğraması sonucu açığa çıkan metan gazıdır. Biyogaz enerjisinin kaynağı aslında hayvan ve bitki bünyelerinde biriken Güneş enerjisidir. Havasız koşullar ve sıcaklık sağlandığında da bu enerji metan gazı olarak açığa çıkar.Temiz ve ısı değeri yüksek olan biyogaz ile ortalama büyüklükte bir evin ısınması da mümkün. Artan sanayileşme ve nüfus aynı zamanda tüketim oranının da artmasına sebep oluyor. Tüketim oranının artması enerjiyi azaltırken, atık miktarının da artmasına neden oluyor. Ciddi miktarda organik atığa sahipken neden enerjimizi de bu atıklardan sağlanmıyor?

Biyogaz hangi organik atıklardan elde edilebiliyor?

  • Meyve,sebze ve yemek artıkları
  • Hayvancılık atıkları (ot, saman gibi)
  • Bazı endüstri atıkları ( deri, gıda, kağıt gibi)
  • Atık su arıtma tesisi çamuru
  • Hayvan gübreleri
  • Bahçe atıkları

Biyogaz Nasıl Elde Edilebilir?

Organik atıklar zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak üzere bir yerde sterile şekilde toplanır. Biriktirilen bu organik atıklar çürütücüye gönderilir. Ardından oksijensiz ortam altında çürütücüde biyogaz üretimi başlar. Kesintisiz bir şekilde gaz sağlayabilmek için üretilen gazlar, bir gaz depolama tankında biriktirilir. Gaz kalitesini düşüren ve her işlem sonunda değişen miktar dalgalanmalarıne sebep olan gazlar bertaraf edilir ve biyogaz elde edilir. Üretim esnasında açığa çıkabilecek fazla gazın da sistemden uzaklaştırılması gereklidir. Fazla metan gazı sera etkisi ve zehirleme özelliklerine sahip olduğundan havaya yakılarak salınır. Sisteme bir gaz alevi takılır ve fazla gaz üretilmesi bu şekilde durdurulur. Tüm prosedürler bittikten sonra elde edilen son ürün gübre olarak kullanılabilir. Çürütücüde üretilen gaz karışımının %60-70 civarı metan ve %40-50’si karbondioksitten oluşur.

Biyogazı, doğrudan ısınma ve ısıtma amaçlı kullanabilirken motor yakıtı olarak kullanarak ulaşımda da kullanılabiliyor. Türbin yakıtı olarak kullandığınıldığında elektrik üretebilirken mevcut doğalgaza katarak doğalgaz maliyetini de düşürülebilir. Kullanımı sırasında da doğaya zarar vermiyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogazın tesisleri birçok ülkede kurulmaya başlamıştır. Ne yazık ki , Türkiye biyogaz elde edebilecek büyük bir potansiyele sahipken yaygın bir kullanımını göremiyoruz. Umuyoruz ki, kısa zamanda organik atıklarımız, çöp olmak yerine avantaja çevirilip, çevreye de yararlı olan biyogaza dönüşür.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler