Connect with us

Nedir?

Biyodizel nedir?

Published

on

Biyodizel, hayvansal ve bitkisel atıkların eklenmesiyle üretilen dizel yakıttır. Bilimsel olarak tanımlamak gerekirse; organik olan yağların baz ve alkol ile belirli oranlarda karıştırılmasıyla dizel yakıta dönüştürülmesi sonucunda elde edilen üründür.

Rudolf Diesel, 1900’lü yıllarda Dünya Fuarı’nda dizel olan bir motoru, yer fıstığı yağı ile çalıştırmayı başarmıştır. Böylece teknik olarak tarihteki ilk biyodizel yakıt üretilmiştir. Bunun sonucunda sebze yağlarının yakıt olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde; petrol krizlerinin yaşanması dolayısıyla gözler alternatif yakıtlara çevrilmiştir. 1992’de Amerika,  ‘biyodizel’ ismini ilk defa kullanarak bu yakıtın üretimini yapmaya başlamıştır.

Sonraları dünya petrol piyasasının normale dönmesiyle birlikte, orta doğuda yaşanan savaşlar ve Amerika’nın petrol kaynaklarını kullanmak istemesinin de etkisiyle ‘biyodizel’ ortadan kaybolmuştur. 1990’lı yıllarda dünyadaki karbon salınımının korkutan seviyeye ulaşmasıyla ve hava kirliliğinin de korkutucu etkisiyle ‘biyodizel’ tekrar gündeme gelmiştir.

2000’li yıllara ulaşıldığında artık biyodizel, yalnızca dizel yakıt ile karıştırılan bir yakıt sınıfında olmaktan çıkmış, tek başına yakıt olmuştur. Havacılık sektöründen demiryolu sektörüne kullanılacak kadar geniş bir yelpazeye açılmıştır.

Biyodizel Nasıl Üretilir?

Biyodizelin üretimi aşamasında en önemli madde soya fasulyesidir. Soya fasulyesinin geniş bir üretim alanına sahip olması, hasadının kolay olması ve üretim sürecinin ucuz olmasından dolayı ön plana çıkmıştır. Ayrıca biyodizel, tarımsal hammaddeye ihtiyaç duyduğu için çiftçi sınıfına da iş imkanı sağlamaktadır. Biyodizel üretiminin tamamen yerli olarak gerçekleştirilebilmesi sebebiylede ülke ekonomisinin dışa bağımlılığını baltalamaktadır.

Biyodizel üretiminde kullanılacak olan ürünün bitkisel ya da biyolojik olan yağlarının elde edildikten sonra bu yağ metanol maddesi ile karıştırılmaktadır. Sodyum hidroksit maddesiyle bu karışımın tepkimesi hızlandırılır. Sonrasında ester ve gliserin maddesi elde edilir. Ester maddesi, yakıt kategorisinde kullanılmaktadır. Gliserin ise temizlik başta olarak pek çok kimya alanında kullanılmak üzere ayrılmaktadır. Biyodizelin üretim aşaması pek karışık değildir. Bu yüzden küçük çapta olan işletmeler kolaylıkla üretebilirler.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Biyokütle

YEKDEM güncellemeleri

Published

on

By

Türkiye’de tarife garantisi, kullanılan teknolojiye göre farklılık göstermeksizin 133 $/MWh (117 €/MWh) seviyesinde uygulanmaktaydı. Her ne kadar yeni destek mekanizması yürürlüğe girmiş olsa da, 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli Cetvellerde yer alan fiyat tarifeleri ve yerli katkı fiyatları 31/12/2030 tarihine kadar uygulanmaktadır. 29/01/2021 tarihli ve 3453 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, 01/07/2021 tarihinden itibaren işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyat tarifeleri ve yerli katkı fiyatları güncellenmiştir. Biyokütleye dayalı üretim tesisleri için eski ve güncellenmiş fiyat tarifeleri ve yerli katkı fiyatları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Kaynak:
NREL
PwC Türkiye/ Biyokütle Ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Continue Reading

Biyokütle

Biliyor muydunuz?

Published

on

By

Biyoenerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından önemli bir yere sahip olmuştur. Biyoenerji kullanımının çevreye ve dünyaya sayısız yararı bulunmaktadır ve kullanımı yaygınlaşmalıdır.

·       Atıkların ayrıştırılması oksijensiz ortamda, ortam havası ile temas etmeden ve dolayısıyla herhangi bir koku olmadan gerçekleştirilir, amonyak salınımı ve su kirliliği riskleri bir nebze yok edilmektedir.

·       Organik maddeden üretilen biyogaz, sera gazı emisyonlarından önemli bir düşüşe ve hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

·       Seleda Biyogaz, yılda 273.000 ton karbondioksit emisyonunu engellemekte ve 2017 yılından itibaren ekolojik ayak izine katkı sağlamaktadır.

·       Günde 8.536 hanenin enerji ihtiyacını yenilenebilir ve sürekli olarak karşılamaktadır.

·       Üretilen her bir ton azotlu gübre için beş tondan fazla karbondioksit yayılmaktadır. Bu nedenle, endüstride üretilen diğer gübreler yerine biyogaz üretimi sonucu çıkan fermante olmuş kompost kullanıldığında, fabrika emisyonları engellenmektedir.

Özetle biyoenerji dünyamız için önemli bir kaynaktır. Yenilenebilir olması ile doğadaki zararlı atıkları lehimize çevirebiliriz. Daha iyi bir geleceğe…

Continue Reading

Nedir?

Sıfır atık vizyonu nedir?

Published

on

By

Sıfır atık vizyonu, entegre tesiste her aşamada oluşan çıktıların katma değerli bir girdiye dönüşmesidir. İlk adımda biyogaz işlemi, organik atık girdisinin enerji ve kojenarasyon (ısı + buhar) enerjisine dönüştürmektedir. Oluşan temiz enerji ülkedeki açığı bir nebze kapatırken, ısı ve buhar çıktısı tesisin (çürütücüler, kompost tesisi, gübre tesisi, idari binalar ve sosyal tesisler dahil) ihtiyacını karşılamaktadır. Biyogaz prosesi sonucu ortaya çıkan kompost gübre üretim tesisinde işlenerek granül gübrelere, biyogaz sıvısı ise sıvı gübrelere kaynak sağlar. Bu sayede tesis, bir yandan çevreyi temizleyip enerji üretirken diğer yandan sıfır atık vizyonunda gübre üretmektedir. Biyogazdan üretilen sıvı ve kompostun organik madde miktarı çok yüksek olduğundan tüm Seleda ürünleri ülke topraklarının düşük olan organik madde miktarının yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

  • Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
Continue Reading

Trendler