Connect with us

Biyogaz

Biyogaz tesislerinde revizyon süreçleri ve önemi

Published

on

Biyogaz, güneş ve biyodizel projelerinde mühendislik, danışmanlık, tedarik ve kurulum (EPC) hizmetleri veren Eymen BGB Enerji, 2017 – 2018 yılları arasında Tekno Ray Solar şirketinin ana taşeronluğunu yaparak 23,5 MW GES mekanik saha kurulumu gerçekleştirdi.

 Türkiye’de kurulmuş olan biyogaz tesislerinin kurulum ve yönetim hatalarından dolayı kaynaklı olarak çalışmıyor

Son yıllarda Türkiye’de kurulmuş olan biyogaz tesislerinin kurulum ve yönetim hatalarından dolayı kaynaklı olarak çalışmaması, bize tesis revizyonlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. 2006 yılından beri yurtdışında biyogaz tesis kurulum eğitimleri ve yurtiçi çalışmalarının verdiği tecrübe ile yeni konjonktür de tesis revizyonlarına ağırlık vermemiz gerektiğine karar verdik.

20.11.2019 tarihinden itibaren Balıkesir /, Bandırma / ve Edincik’te bulunan 2.16 MWh kurulu güçteki biyogaz tesisine revizyon hizmeti verimli üretim için denetim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

2014 yılında YEKDEM kapsamında üretime başlayan tesis Almanya merkezli bir firma tarafında tip proje olarak getirilip kurulmuştu. Bölgenin hayvan popülasyonuna göre % 70 tavuk, % 25  büyükbaş ve % 5  mısır silajı girdisi ile 2.16 MWh’lik  lik tesis planlaması yapılmıştı. Bölge dinamikleri ve atıkların işleme alınması ile ilgili bölgeye uygun planlama yapılmadığı için tesiste sürdürülebilirlik sağlanamadı. Bu yüzden 6 yıllık çalışmasında % 35 verim ortalaması ile çalışabildi.

Kurulum hatalarına, tesisi çalıştıracak bilgi eksikliğide eksikliği de eklenince tesiste üretim tamamen durdu. Bu duruştan sonra tesis ekipmanların daekipmanlarında ciddi hasarlar ortaya çıktığı tespit edildi.

2019 sonunda tesis ortaklar arasında el değiştirerek yeni bir ekip tarafından işletilmeye başlandı.

Yeni ekiple devraldığımız tesiste; gaz motorları arızalanmış, fermantasyon çökmüş ve üretim durmuş, gaz balonlarının çoğu yırtılmış, karıştırıcılar bozulmuş, fermanter ve depolama tankları üretimi bitmiş, tesis gübre ve yumurta dışkısından gelen mermer tozu ile dolmuş durumdaydı.

2019 Aralık ayında başladığımız çalışma ile, fermanterlerin temizlenmesi ve Çevre İl Müdürlüğü kontrolünde gübrelerin bölgedeki arazilere dağıtılması, gaz balonlarının sağlam olanlarının bakımı ve gaz motorunun tamiri ile tek fermanterde bakteri üretim sürecine başladık. 2020 Mayıs ayında tesis 1 yıl aradan sonra tekrar elektrik üretimine başladı.

Arızalı karıştırıcı siparişleri ve gaz membran siparişleri verildi. Gelen ekipmanlar eskileri ile değiştirildi. Revizyonlar devam ederken, devam eden üretimle ile 2020 yılında 1015 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdik.

2021 yılı itibariyle % 50 üretim kapasitesine çıkardığımız tesiste aylık 750 MW elektrik üretimi devam ediyor. Kalan eksiklerin tamamlanması ile % 100 kapasite testlerine kademeli olarak geçiyoruz.

Tesiste çalışmaya başladığımızda ilk olarak arızaların tespiti ve revizyonu yapıldı. Daha sonra çalıştırılmayan laboratuarlaboratuvar devreye alındı. Bakteri üretimini laboratuarlaboratuvar kontrolleri ile sağlandı. Tesis tamamen laboratuvar analizlerinden çıkan verilerle çalıştırılmaktadır.

Günlük beslenen ürünlerin %KM ve %oKM analizleri yapılarak beslenen ürün ile elde edilecek metan gazı ve enerji hesabı yapılmaktadır. Metan bakterilerinin pH, FOS/TAC, TN, amonyum, amonyak ve diğer analizler ile mevcut durum takip edilir. Bu analiz verilere göre besleme yapılmaktadır. Toplamda günlük 18 analiz ve veri takip edilmektedir.

Türkiye’nin en kötü tesisi olarak bilinen ve bu tesis artık çalışmaz denilen tesiste, üretime başladığımız 2020 Mayıs ayından bu zamana kadar 11 Aylık aylık bir sürede Toplam toplam 3.340 MW elektrik üretimi ile zoru başardık. Bu üretimi yaparken tesisi baştan sona revize etmek zorunda kalmamıza rağmen üretim hiçbir zaman durmadı.

Biyogaz tesisleri güneş veya rüzgar tesisi tesisleri değildir gibi kendiliğinden çalışmaz. Verimli bir ekip kurup yönetebilirseniz çalışır.

Şu anda eski YEKDEM’e yetişmek için kurulan tesislerin birçoğu sürdürülebilirliği ve üretimde devamlılığı sağlamak için revizyonlar yapmak zorunda kalacaktır.

Yeni YEKDEM’e göre Türkiye de kurulu olan biyogaz tesislerinin kar kâr edebilmesi için en az % 80 verimli çalışmak zorundadır. Bu verimi elde edebilmek için bakteri biyolojisi ve atık yönetimi hakkında profesyonel destek almak zorundadır.

Biz biliyoruz ki; , Türkiye’de kurulan biyogaz tesislerinin yarısından fazlasında üretim ve verim takibi yapılmıyor. Laboratuvar çalıştırılmıyor. Giren üründen elde edecek enerjinin durumu takip edilmiyor. Biz bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Biyogaz

Renesco Enerji – Kayseri Biyogaz Tesisi

Published

on

By

Continue Reading

Biyogaz

Arbiogaz IPA projeleri kapsamı ve proje yönetim süreçleri

Published

on

By

Çevre projelerinde üstün kaliteli, güvenilir ve uygun maliyetli çözümlerle kamu ve özel sektör kurumlarına değer katmak ve çevre sektöründe küresel bir marka olmayı misyon edinen Arbiogaz IPA projelerinde yer almayı önemsiyoruz.

Uygun mühendislik çözümünün seçiminde, bu seçime göre tesis tasarımının yapılması ve tasarımın uygulamasının planlanıp gerçekleştirilmesinde proje deneyimi büyük önem taşımaktadır. Arbiogaz kendisini rakiplerinden büyük bütçeli projeleri zaman ve bütçe sınırlarına uygun biçimde planlama ve yönetme deneyimi ve kabiliyetiyle ayırmaktadır. Başarılı mühendislik ekibi, projeleri tasarlarken ve uygularken işletme kolaylığına, verimliliğine, kaliteye ve tesis emniyetine büyük önem vermektedir. Arbiogaz yürütülen IPA projelerinde yüklenicinin proses tasarımı, inşaat- mekanik-elektrik-otomasyon projeleri tasarımı ve tesisin 10 yıllık işletme giderlerinin taahhüt edilmesi sorumluluğu dahilinde bağlayıcı özellik taşıyan sözleşme ve FIDIC (Sarı Kitap)’e uyarak zamanında başarıyla bitirerek teknik ve idari konuda standardizasyonlara uyulmaktadır. Bu bağlamda Arbiogaz IPA projeleri ile, Avrupa Birliği’nin dayandığı değerler, işlev ve politikalar ile uygun teknoloji, proje, teknik, mühendislik, ekipman tedariki ile ülkemizin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve temsil etmek için öncülük etmektedir. Hem IPA I hem de IPA II’de ülkemizi farklı projelerle temsil etmiştir. IPA projeleri kapsamında ihale, yapım ve işletme süreçlerinde mekanik, elektrik ve statik-mimariyi kapsayacak şekilde minimum işletme ve maksimum faydayı gözeterek tamamlamayı hedefleyen bir bakış açımız bulunmaktadır. Tasarım sürecinde; modüler tasarım, enerji tasarrufu, nutrient giderimi, sürdürülebilir sistem gibi noktalar göz önünde bulundurularak ilgili şartname ve FIDIC’ın gerekliliğine göre yapılmaktadır. Bu doğrultuda doğru ekipman ve enstrüman seçimini önemsiyoruz. Çevre teknolojileri alanında, mühendislik, tasarım ve üretim yetkinlikleri ile global ölçekte ürün standartlarını belirleyen, her ne sebepten olursa olsun tüm girdi, süreç ve çıktılarda kaliteden ödün vermeyen bir politikayı benimseyen yerli firmalar ile çalışmayı önemsiyoruz. Projelerin hayata geçirilmesi hususunda; saha ve ofis teknik çalışanların izlenecek yolun, karşılaşılacak sorunların baştan tespiti ve çözümü gibi adımların takibi bütünleşik olarak yürütülmektedir. Tesislerin devreye alma süreçlerinde ve deşarj limitlerinin sağlaması hususunda sayısız tecrübelere sahip teknik personeller ile çalışma yürütülmektedir.

2016 yılında imzalanan 98.000 m³/gün kapasiteli Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi Acciona S.A-Arbiogaz Çevre Tek. İnş. San.ve Tic. A.Ş İş ortaklığı ile 2019 yılında hayata geçirilmiştir. Bu tesis, fiziksel arıtma, aerobik arıtma, anaerobik arıtma, çamur susuzlaştırma, biyogaz üretimi, solar çamur kurutma, UV dezenfeksiyon sistemi, koku arıtımı, anamox proseslerini içermektedir. Çamur arıtma sürecini mekanik yoğunlaştırıcı, anaerobik çürüme, susuzlaştırma, solar kurutma, çamur keki depolama ve bertaraf şeklinde tamamlayarak. % 70-90 oranında kuru çamur elde edebilmektedir. Uygulanan bu sistem ile düşük enerji tüketimi, bakım kolaylığı ile birlikte düşük karbon emisyonlu çevre dostu bir sistem olmak ile birlikte elde edilen kuru çamurun enerji santralleri, çimento endüstrisi, orman, yeşil alan, toprak düzenleyici olarak da kullanmak mümkündür.

Geri kazanma süreçlerini önemseyen firmamız bu projede enerji geri kazanımı da uygulamıştır. Anaerobik çürütme prosesinden elde edilen biyogaz desülfürizasyon sisteminden sonra depo edilerek KO-JEN ile elektrik ve ısı enerjisine çevrilmektedir. IPA I kapsamında 2016 yılında Acciona S.A Arbiogaz Çevre Tek. İnş. San.ve Tic. A.Ş İş ortaklığı ile imzaladığımız bir başka projemiz Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi (fiziksel arıtma, aerobik arıtma, çamur susuzlaştırma, koku giderimi proseslerini kapsayan 15.000 m³/gün kapasitesine sahiptir.

IPA I’de hayata kazandırdığımız bu projeler ışığında her geçen gün ivme kazanan deneyimlerimiz ile IPA II’de Şırnak, Elbistan, Yüksekova, Rize olmak üzere dört proje daha imza atmış bulunmaktayız. Yürütmekte olduğumuz bu projeleri sözleşme süreleri içerisine tamamlayıp devreye aldıktan sonra son kullanıcıya teslim etmek için titizlikle çalışma yürütmekteyiz. 2019 yılında imzalanan proses mühendisi olarak yer aldığım Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi projesi, günlük 1. Kademe – 2032 de 12.089 m³, 2. Kademe – 2047’de 13.476 m³ kapasiteye sahiptir.

2020 yılında imzalanan Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi günlük 1. Kademe- 2032’de 15.260 m³, 2. Kademe- 2047’de 20.456 m³ kapasiteye sahiptir. 2021 yılında imzalanan Rize Atıksu Arıtma Tesisi günlük 1. Kademe- 2032’de 27.348 m³, 2. Kademe- 2047’de 30.403 m³ kapasiteye sahiptir. Yapmakta olduğumuz bütün projeleri IPA ve FIDIC kapsamında sorumlu olduğumuz çerçeve içerisinde yapıyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek misyonunu benimsemek ile birlikte sürdürülebilir, çevre dostu projeler ortaya koymak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımıza devam ederek IPA III kapsamında da yer almayı önemsiyoruz. IPA projelerinden elde ettiğimiz tecrübe ve
yeterlilikler ile yurtdışında benzer nitelikli projelerde rekabet etmeyi, ortaklıklar kurmayı, ihaleler kazanmayı, tüm dünyada başarılarla anılan Türk müteahhitlik sektörünün arıtma sektöründeki temsilcisi olarak ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yolda Çevre Bakanlığımız ve Kamu Kurumlarımızın desteklerini bekliyoruz

Continue Reading

Biyogaz

Biyogazder’den sektör değerlendirmesi

Published

on

By

Biyogazder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Denizsel, güncel üretim faaliyetleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“10 Mayıs tarihine kadar sektörümüz toplamda sadece ıslak fermentasyon olarak 314.264 mw üretim yapmıştır ve yaklaşık 2.750.000 ton atığı fermente ederek çevreye zararını engellemiştir. Bu rakama bir de çöp gazı üretimi ve diğer biyokütle türevlerini de eklersek ortaya çıkan bertaraf rakamının ne kadar büyük boyutlarda olduğu görülecektir. Bu sektörün 1 gün bile durma şansı yoktur.
Atık bertaraf meselesi, memleket meselesidir.”

Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği (Biyogazder), biyogazdan elektrik enerjisi, ısı enerjisi ve doğalgaz elde etme işlemleri için yatırımcıları ve kanun koyucularını bilgilendirme, örnek tesisler ortaya koyma, fizibilitelerine yardımcı olma, danışmanlık hizmeti verme, ülke için faydasını anlatma, bilimsel çalışmalarına destek verme, gübre, biyoyakıt gibi alanlarda kullanımını teşvik etme, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir.

Biyogaz sektörünü içine alan bu dernek, biyogaz çalışmalarına öncülük ederek, ülkemiz için biyogaz sektöründe önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

Continue Reading

Trendler