Connect with us

Biyogaz

Biyogaz tesislerinde revizyon süreçleri ve önemi

Published

on

Biyogaz, güneş ve biyodizel projelerinde mühendislik, danışmanlık, tedarik ve kurulum (EPC) hizmetleri veren Eymen BGB Enerji, 2017 – 2018 yılları arasında Tekno Ray Solar şirketinin ana taşeronluğunu yaparak 23,5 MW GES mekanik saha kurulumu gerçekleştirdi.

 Türkiye’de kurulmuş olan biyogaz tesislerinin kurulum ve yönetim hatalarından dolayı kaynaklı olarak çalışmıyor

Son yıllarda Türkiye’de kurulmuş olan biyogaz tesislerinin kurulum ve yönetim hatalarından dolayı kaynaklı olarak çalışmaması, bize tesis revizyonlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. 2006 yılından beri yurtdışında biyogaz tesis kurulum eğitimleri ve yurtiçi çalışmalarının verdiği tecrübe ile yeni konjonktür de tesis revizyonlarına ağırlık vermemiz gerektiğine karar verdik.

20.11.2019 tarihinden itibaren Balıkesir /, Bandırma / ve Edincik’te bulunan 2.16 MWh kurulu güçteki biyogaz tesisine revizyon hizmeti verimli üretim için denetim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

2014 yılında YEKDEM kapsamında üretime başlayan tesis Almanya merkezli bir firma tarafında tip proje olarak getirilip kurulmuştu. Bölgenin hayvan popülasyonuna göre % 70 tavuk, % 25  büyükbaş ve % 5  mısır silajı girdisi ile 2.16 MWh’lik  lik tesis planlaması yapılmıştı. Bölge dinamikleri ve atıkların işleme alınması ile ilgili bölgeye uygun planlama yapılmadığı için tesiste sürdürülebilirlik sağlanamadı. Bu yüzden 6 yıllık çalışmasında % 35 verim ortalaması ile çalışabildi.

Kurulum hatalarına, tesisi çalıştıracak bilgi eksikliğide eksikliği de eklenince tesiste üretim tamamen durdu. Bu duruştan sonra tesis ekipmanların daekipmanlarında ciddi hasarlar ortaya çıktığı tespit edildi.

2019 sonunda tesis ortaklar arasında el değiştirerek yeni bir ekip tarafından işletilmeye başlandı.

Yeni ekiple devraldığımız tesiste; gaz motorları arızalanmış, fermantasyon çökmüş ve üretim durmuş, gaz balonlarının çoğu yırtılmış, karıştırıcılar bozulmuş, fermanter ve depolama tankları üretimi bitmiş, tesis gübre ve yumurta dışkısından gelen mermer tozu ile dolmuş durumdaydı.

2019 Aralık ayında başladığımız çalışma ile, fermanterlerin temizlenmesi ve Çevre İl Müdürlüğü kontrolünde gübrelerin bölgedeki arazilere dağıtılması, gaz balonlarının sağlam olanlarının bakımı ve gaz motorunun tamiri ile tek fermanterde bakteri üretim sürecine başladık. 2020 Mayıs ayında tesis 1 yıl aradan sonra tekrar elektrik üretimine başladı.

Arızalı karıştırıcı siparişleri ve gaz membran siparişleri verildi. Gelen ekipmanlar eskileri ile değiştirildi. Revizyonlar devam ederken, devam eden üretimle ile 2020 yılında 1015 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdik.

2021 yılı itibariyle % 50 üretim kapasitesine çıkardığımız tesiste aylık 750 MW elektrik üretimi devam ediyor. Kalan eksiklerin tamamlanması ile % 100 kapasite testlerine kademeli olarak geçiyoruz.

Tesiste çalışmaya başladığımızda ilk olarak arızaların tespiti ve revizyonu yapıldı. Daha sonra çalıştırılmayan laboratuarlaboratuvar devreye alındı. Bakteri üretimini laboratuarlaboratuvar kontrolleri ile sağlandı. Tesis tamamen laboratuvar analizlerinden çıkan verilerle çalıştırılmaktadır.

Günlük beslenen ürünlerin %KM ve %oKM analizleri yapılarak beslenen ürün ile elde edilecek metan gazı ve enerji hesabı yapılmaktadır. Metan bakterilerinin pH, FOS/TAC, TN, amonyum, amonyak ve diğer analizler ile mevcut durum takip edilir. Bu analiz verilere göre besleme yapılmaktadır. Toplamda günlük 18 analiz ve veri takip edilmektedir.

Türkiye’nin en kötü tesisi olarak bilinen ve bu tesis artık çalışmaz denilen tesiste, üretime başladığımız 2020 Mayıs ayından bu zamana kadar 11 Aylık aylık bir sürede Toplam toplam 3.340 MW elektrik üretimi ile zoru başardık. Bu üretimi yaparken tesisi baştan sona revize etmek zorunda kalmamıza rağmen üretim hiçbir zaman durmadı.

Biyogaz tesisleri güneş veya rüzgar tesisi tesisleri değildir gibi kendiliğinden çalışmaz. Verimli bir ekip kurup yönetebilirseniz çalışır.

Şu anda eski YEKDEM’e yetişmek için kurulan tesislerin birçoğu sürdürülebilirliği ve üretimde devamlılığı sağlamak için revizyonlar yapmak zorunda kalacaktır.

Yeni YEKDEM’e göre Türkiye de kurulu olan biyogaz tesislerinin kar kâr edebilmesi için en az % 80 verimli çalışmak zorundadır. Bu verimi elde edebilmek için bakteri biyolojisi ve atık yönetimi hakkında profesyonel destek almak zorundadır.

Biz biliyoruz ki; , Türkiye’de kurulan biyogaz tesislerinin yarısından fazlasında üretim ve verim takibi yapılmıyor. Laboratuvar çalıştırılmıyor. Giren üründen elde edecek enerjinin durumu takip edilmiyor. Biz bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Biyogaz

Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi’nin Enerjisi, Yanmar Turkey Biyogaz Sistemleri ile Sağlanacak

Published

on

By

Yanmar Turkey, uluslararası alandaki enerji projelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yenisini ekledi.  Güzelyurt/Morphou Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artışı için Yanmar Turkey’in 4 adet CP25WE-TM model biyogaz ile çalışan mikrokojenerasyon sistemleri kullanıldı. KKTC için hayati öneme sahip atık su arıtma tesisi için gerekli enerji yine atıklardan çıkan gazdan elde edilen biyogazdan sağlanacak. Böylece tesiste üretilen her 100 kW saat enerji için 27.6 litre mazot tasarrufu elde edilecek.

Türkiye’yi enerji yatırımları konusunda bölgenin en önemli ihracatçısı konumuna getirmek için faaliyetlerini sürdüren Yanmar Turkey, bu amaçla KKTC’de önemli bir projeye imza attı. KKTC’de ilk bölümü 2013 yılında devreye alınan, daha sonra artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek ve tarım topraklarındaki tuzlanma sorununu gidermek için ikinci bölümü 2023’te tamamlanan Güzelyurt/Morphou Atıksu Arıtma Tesisi’nde Yanmar Turkey’in ürettiği mikrojenerasyon enerji sistemleri kullanıldı. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından finanse edilen Güzelyurt/Morphou Atıksu Arıtma Tesisi, biyolojik arıtma, çamur arıtma ve su dezenfeksiyonu ile koku ünitesi gibi bölümlerden oluşan, son teknolojinin imkanlarını kullanarak günde 2700 metreküp atık suyu temizliyor. Böylece Güzelyurt bölgesinin atık yönetimi gerçekleşirken, arıtılmamış su kaynaklı tarım topraklarının aşırı tuzlanmasına bağlı verim kaybının da önüne geçiliyor. Bu amaçla ek yatırımlarla kullanım kapasitesi 11 binden 21.500 kişiye yükselen arıtma tesisinin ihtiyacı olan enerji sistemi Yanmar Turkey tarafından oluşturuldu.

Mikrokojenerasyon sistemi uygulandı

Güzelyurt/Morphou Atıksu Arıtma Tesisi’nde de Yanmar Turkey’in te 4 adet Yanmar CP25WE-TM model biyogaz ile çalışan mikrokojenerasyon sistemi uygulandı ve test aşamaları da başarıyla tamamlandı. Böylece KKTC için büyük çevresel fayda sağlayan tesiste yine çevreci bir enerji sistemi kullanılmış oldu.

Yüksek verimlilikte etkin rol üstleniyor

Yanmar’ın kurulumunu sağladığı CP25WE-TM model biyogaz ile çalışan mikrokojenerasyon sistemi, elektrik ve sıcak su üretimini atık su tesisindeki gazı yakıta dönüştürerek çalışma prensibine sahip. Bu sayede Yanmar WE serisi CP mikro kojenerasyon sistemleri Güzelyurt Morphou Atıksu Arıtma Tesisi gibi çok üniteli bir tesiste biyogaz’dan elektrik ve sıcak su üretimi gerçekleştirerek, karbon-nötr enerji üretimi ve değişken biyogaz miktarlarında bile yüksek verimlilik sağlamada etkin rol üstlenecek.

Yakıttan tasarruf sağlayan teknoloji

KKTC’de kullanılan atık suların işlenmesi sonucunda oluşan biyogaz, Yanmar CP25WE-TM model biyogaz motorlarının yakıtını oluşturarak, tesise gerekli elektrik enerjisinin oluşturulmasında ve sıcak su tedariğinde kullanılıyor. Bu yöntemle her biri 25 kW enerji üreten 4 ünitenin de çalışması durumunda, aynı üretimin dizel jeneratör ile yapılması durumunda 100 kW elektrik üretmek için gereken saatlik 27.6 litre motorinden tasarruf edilmiş olup aynı zamanda motordan üretilen sıcak su için de tesisin harcayacağı yakıttan tasarruf sağlayabilecektir. Biyogaz kullanımı sayesinde dizel yakıtın çevresel etkileri de en aza indirilecek. Şu anda Güzelyurt/Morphou Atıksu Arıtma Tesisi’nin gereksinimi için kullanılan biyogazdan elektrik üretimi, atık su miktarının artışına paralel olarak artacak gaz miktarıyla birlikte KKTC’nin elektrik ihtiyacı için de kullanılabilecek.

Dünya Yanmar’ı tercih ediyor

110 yıllık üretim tecrübesi ve dünyada halihazırda 6.000 ısı ve güç kojenerasyon ünitesi bulunan Japon markası Yanmar, doğalgaz, LPG ve biyogaz yakıt seçeneklerine sahip enerji sistemleriyle hastane, kampus ve üretim tesislerinin başlıca enerji sistemleri sağlayıcısı durumunda.

Continue Reading

Biyogaz

Türkiye’nin 35 milyar TL’lik gıda atığı biyogaz potansiyeli mi

Published

on

By

Renesco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu “Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz, ülkemizde yeni yeni tanınıyor. Biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarı Avrupa’daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye’de bu potansiyele rağmen, çok az sayıda biyogaz tesisi bulunuyor, biyogaza sadece hayvansal ve tarımsal atık olarak bakılıyor; ancak ülkemizde sadece yılda 35 milyar TL’lik gıda atığı oluşuyor” dedi.

Dünyanın enerjiye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle fosil yakıt kaynaklarının hızla tükenmesi, sektörün yönünü yenilenebilir enerjiye çevirdi. Hayvansal ve organik atıklardan elde edilen biyogaz, ekonomik ve çevreci özellikleri ile olduğu kadar bölgesel kalkınmaya doğrudan etki eden bir çözüm olarak da gösteriliyor. Renesco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu, biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarının Avrupa’daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye’de bu potansiyele rağmen, çok az sayıda biyogaz tesisi bulunduğuna işaret etti. Beyazoğlu “Biyokütle tesislerinin bir türü olan biyogaz tesisleri, şu anda Türkiye’de az sayıda ve dağınık bir yapıda. Temiz ve sürdürülebilir bir çözüm olan biyogazın kullanımı, gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşıyor. Biyogaz, sağladığı elektriğin yanında yüksek verimli gübre olarak da tarımsal üretime katkı sunuyor. Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz, ülkemizde yeni yeni tanınıyor” dedi.

2025 yılında Avrupa Biyogaz Pazarı 6 milyar doları bulacak

Beyazoğlu, bu konuda şu bilgileri verdi: “2021 yılsonu itibari ile 1,87 milyar dolar olan Avrupa Biyogaz pazarının 2025 itibari ile 6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Avrupa’da halihazırda, 17.000’den fazla biyogaz tesisi varken, Türkiye’de bu rakam sadece 95. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) verilerine göre, Türkiye’deki atıkların toplam ekonomik enerji eşdeğeri 34 milyon *TEP/yıl civarındadır (1 TEP, 11630 MWh) Bunun parasal karşılığı ise 1,5 milyar dolardır diyebiliriz. Türkiye biyogaz üretimine önem ve öncelik verir ise, temiz ve sürdürülebilir enerji üretiminde büyük sıçrama yapabilir. Bir örnek vermek gerekirse, Renesco bünyesinde 20 tesisimiz ile yılda 450.000 MW elektrik üretiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları içerisinde biyogaz ise yeterli ilgiyi görebilmiş değil. Alternatif enerji kaynakları arasında dikkat çeken biyogaz, enerjiden kaynaklı yüksek oranda cari açık veren Türkiye için yeni bir fırsat anlamına da geliyor”

(*TEP): Ton eşdeğer petrol.

Continue Reading

Biyogaz

Renesco Enerji – Kayseri Biyogaz Tesisi

Published

on

By

Continue Reading

Trendler