Connect with us

Biyogaz

Biyogaz tesislerinde revizyon süreçleri ve önemi

Published

on

Biyogaz, güneş ve biyodizel projelerinde mühendislik, danışmanlık, tedarik ve kurulum (EPC) hizmetleri veren Eymen BGB Enerji, 2017 – 2018 yılları arasında Tekno Ray Solar şirketinin ana taşeronluğunu yaparak 23,5 MW GES mekanik saha kurulumu gerçekleştirdi.

 Türkiye’de kurulmuş olan biyogaz tesislerinin kurulum ve yönetim hatalarından dolayı kaynaklı olarak çalışmıyor

Son yıllarda Türkiye’de kurulmuş olan biyogaz tesislerinin kurulum ve yönetim hatalarından dolayı kaynaklı olarak çalışmaması, bize tesis revizyonlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. 2006 yılından beri yurtdışında biyogaz tesis kurulum eğitimleri ve yurtiçi çalışmalarının verdiği tecrübe ile yeni konjonktür de tesis revizyonlarına ağırlık vermemiz gerektiğine karar verdik.

20.11.2019 tarihinden itibaren Balıkesir /, Bandırma / ve Edincik’te bulunan 2.16 MWh kurulu güçteki biyogaz tesisine revizyon hizmeti verimli üretim için denetim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

2014 yılında YEKDEM kapsamında üretime başlayan tesis Almanya merkezli bir firma tarafında tip proje olarak getirilip kurulmuştu. Bölgenin hayvan popülasyonuna göre % 70 tavuk, % 25  büyükbaş ve % 5  mısır silajı girdisi ile 2.16 MWh’lik  lik tesis planlaması yapılmıştı. Bölge dinamikleri ve atıkların işleme alınması ile ilgili bölgeye uygun planlama yapılmadığı için tesiste sürdürülebilirlik sağlanamadı. Bu yüzden 6 yıllık çalışmasında % 35 verim ortalaması ile çalışabildi.

Kurulum hatalarına, tesisi çalıştıracak bilgi eksikliğide eksikliği de eklenince tesiste üretim tamamen durdu. Bu duruştan sonra tesis ekipmanların daekipmanlarında ciddi hasarlar ortaya çıktığı tespit edildi.

2019 sonunda tesis ortaklar arasında el değiştirerek yeni bir ekip tarafından işletilmeye başlandı.

Yeni ekiple devraldığımız tesiste; gaz motorları arızalanmış, fermantasyon çökmüş ve üretim durmuş, gaz balonlarının çoğu yırtılmış, karıştırıcılar bozulmuş, fermanter ve depolama tankları üretimi bitmiş, tesis gübre ve yumurta dışkısından gelen mermer tozu ile dolmuş durumdaydı.

2019 Aralık ayında başladığımız çalışma ile, fermanterlerin temizlenmesi ve Çevre İl Müdürlüğü kontrolünde gübrelerin bölgedeki arazilere dağıtılması, gaz balonlarının sağlam olanlarının bakımı ve gaz motorunun tamiri ile tek fermanterde bakteri üretim sürecine başladık. 2020 Mayıs ayında tesis 1 yıl aradan sonra tekrar elektrik üretimine başladı.

Arızalı karıştırıcı siparişleri ve gaz membran siparişleri verildi. Gelen ekipmanlar eskileri ile değiştirildi. Revizyonlar devam ederken, devam eden üretimle ile 2020 yılında 1015 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdik.

2021 yılı itibariyle % 50 üretim kapasitesine çıkardığımız tesiste aylık 750 MW elektrik üretimi devam ediyor. Kalan eksiklerin tamamlanması ile % 100 kapasite testlerine kademeli olarak geçiyoruz.

Tesiste çalışmaya başladığımızda ilk olarak arızaların tespiti ve revizyonu yapıldı. Daha sonra çalıştırılmayan laboratuarlaboratuvar devreye alındı. Bakteri üretimini laboratuarlaboratuvar kontrolleri ile sağlandı. Tesis tamamen laboratuvar analizlerinden çıkan verilerle çalıştırılmaktadır.

Günlük beslenen ürünlerin %KM ve %oKM analizleri yapılarak beslenen ürün ile elde edilecek metan gazı ve enerji hesabı yapılmaktadır. Metan bakterilerinin pH, FOS/TAC, TN, amonyum, amonyak ve diğer analizler ile mevcut durum takip edilir. Bu analiz verilere göre besleme yapılmaktadır. Toplamda günlük 18 analiz ve veri takip edilmektedir.

Türkiye’nin en kötü tesisi olarak bilinen ve bu tesis artık çalışmaz denilen tesiste, üretime başladığımız 2020 Mayıs ayından bu zamana kadar 11 Aylık aylık bir sürede Toplam toplam 3.340 MW elektrik üretimi ile zoru başardık. Bu üretimi yaparken tesisi baştan sona revize etmek zorunda kalmamıza rağmen üretim hiçbir zaman durmadı.

Biyogaz tesisleri güneş veya rüzgar tesisi tesisleri değildir gibi kendiliğinden çalışmaz. Verimli bir ekip kurup yönetebilirseniz çalışır.

Şu anda eski YEKDEM’e yetişmek için kurulan tesislerin birçoğu sürdürülebilirliği ve üretimde devamlılığı sağlamak için revizyonlar yapmak zorunda kalacaktır.

Yeni YEKDEM’e göre Türkiye de kurulu olan biyogaz tesislerinin kar kâr edebilmesi için en az % 80 verimli çalışmak zorundadır. Bu verimi elde edebilmek için bakteri biyolojisi ve atık yönetimi hakkında profesyonel destek almak zorundadır.

Biz biliyoruz ki; , Türkiye’de kurulan biyogaz tesislerinin yarısından fazlasında üretim ve verim takibi yapılmıyor. Laboratuvar çalıştırılmıyor. Giren üründen elde edecek enerjinin durumu takip edilmiyor. Biz bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler