Connect with us

Biyokütle

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji payı

Published

on

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim içindeki payının artırılması, ETKB tarafından hazırlanan 2019-2023 Stratejik Plan ve devletin enerji politikasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. ETKB’nin Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ve 2019-2023 stratejik planı, 2023 yılına kadar yenilenebilir enerjiye dair hedefleri ortaya koymaktadır. Bu belgelere göre, kısa ve orta vadede elektrik kurulu gücüne en önemli katkının güneş ve rüzgar teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır.

Sürdürülebilir Enerji Arz Güvenliğini Sağlamak

  • Nükleer enerjinin arz kaynakları arasına dahil edilmesi
  • Doğalgaz ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi
  • Elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm uygulamaları yapılması

Türkiye’deki elektriğin bir kısmı ithal enerji kaynakları aracılığıyla üretilmektedir. İthal enerji kaynaklarına (ithal kömür, ithal doğalgaz, fuel-oil ve motorin) duyulan bağımlılığı azaltmak amacıyla, ülkenin enerji politikasının temel hedeflerinden biri, elektrik üretiminde yerli kaynakların kullanımını artırmaktır. Bu yöntem ile dış ticaret açığının azaltılması hedeflenmektedir.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış
ETKB
Enerji Atlası

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Trendler