Connect with us

Biyokütle

Dünyada biyokütlenin yeri

Published

on

Dünyada biyokütle yıllara göre farkındalık oluşturup, yükselmiştir ve yükselmeye devam etmektedir.

2019 yılında biyokütle elektrik üretim tesislerinin kurulu gücü 2018 yılına göre %5,3 oranında artarak 124 GW seviyesine ulaşmıştır. Toplam biyokütle kurulu gücü 2009- 2019 arasında yıllık ortalama %7,4 büyümüştür

Kurulu gücün dağılımı incelendiğinde, katı biyoyakıtların toplamın %70’ini oluşturarak en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Katı biyoyakıtları sırasıyla biyogaz, diğer biyoenerji kaynakları ve sıvı biyoyakıt takip etmektedir. Toplam biyokütle kurulu gücü içerisindeki en büyük kısmı %13,3 oranındaki payı ve toplam 16,5 GW kurulu güç ile Çin oluşturmaktadır. Çin’in son yıllarda artış gösteren atıktan enerji projeleri küresel biyoenerji içerisindeki payının artmasını sağlamıştır. Japonya ve Türkiye, toplam kurulu güç içerisinde çok büyük bir pay oluşturmamakla birlikte son yıllarda büyüme gösteren piyasaları oluşturmaktadır.

Kaynak:
PwC Türkiye/ Biyokütle ve Biyoenerji Sektörlerine Genel Bakış

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Continue Reading
Advertisement

Trendler